Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime.

Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Ieva Kavaliauskienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą nr.887722, buveinės adresas Sakalaičių 1A, Vilnius, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el.paštas: omalashop@gmail.com, tel.numeris: +37063577699.

KOKIE ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI IR TVARKOMI OMALA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:

Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje omala.lt, mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę;

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:

 • Pirkimų istoriją;

 • Mokėjimų istoriją;

 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

Nurodyti kitą asmenį, kuriam siunčiama Jūsų įsigyta prekė/-ės galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

KOKIU TIKSLU YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje omala.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte apsipirkdami, tvarkome Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

AR ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI

Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtai pagrindais.

AR GALIMA NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS OMALA ELEKROTRONINE PARDUOTUVE

Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

KOKIOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS YRA PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis:

 • Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, taip pat Lietuvos paštui, kurie pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

 • Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Slapukų (angl. Cookies ) naudojimo politika

Tinklapyje NĖRA naudojami slapukai.